Biografi

Vahe Avetian är född den 23-e Augusti 1962, i Yerevan, Armenien.
1969-1979 studerade i skolan och gymnasium.
1979 gick han i den Armeniska Veterinärmedicinska istututet, och avslutade den med examen i 1984.
1984- 1987 arbetade han som distriktsveterinär i Ukraina och Kuban.
Sedan 1987 har han arbetat som kvalitetsingenjör i en foderfabrik.
1990 gick han med “Självständighetens Armen” mot Sovjetunionen, från första dagen av kriget, och avslutade sin militärkarier som yrkesofficer.
År 1990 deltog han i grundande av det republikanska partiet i Armenien, och var medlem i den första styrelsen.
Avbröt verksamheten i partiet och armén i 1992, och bosatte sig i Sverige sedan dess, studerade språk, kommunikation, administration.
2002-2006 studerade han vid fakulteten för de mänskliga rättigheter, i Stockholms teologiska institutet.
2011-2013 studerade han i svenska Lantbruksuniversitetet.
Talar 4 språk flytande.
Deltog i grundandet av organisationer “3K Network”, “Galleri Bunker”, “Yorg Armenien”, “Yorg Sverige”, “3K Studio”, “SvFI”, “European Ombudsmäns League”
Har publiserad vebtidningar “Independence Army”, “Malmvägen”
Valdes som kandidat till riksdags och lokalval 2002, 2006 och 2010.
1999 — 2005 ledde projektet “Democracy Support to Armenia” i samarbete med Centerpatiet och SIDA.
Vahe Avetyan är författare. Hans publiserade böcker är “Independence Army”,  “EstabliseMANG”, “Svartskalle”, “Härifrån, därifrån”, “Blatte”, “Balthasar, Loke, Nils, Svejk …”, som  flertal artiklar och publikationer i armeniska, kaukasiska, svenska och andra medier.
2006 — 2008 bodde Vahe Avetian i USA, i Washington D.C., där han deltagit i grundandet av organisationen “Policy Forum Armenia”,  var medlem i styrelsen fram till 2010.
Han bor nu i Stockholm, är en styrelseledamot i Solentunapartiet, och representerar partiet i Kultur och Fritidsnämnden av Sollentuna Kommun.
Sedan 2010, är Vahe Avetian medlem i det Svenska Författarförbundet.